Cerkev sv. Miklavža v Rastkah

Sakralni objekti
3333 Ljubno ob Savinji