Greben Smrekovec - Komen

Gore in hribi, Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
3333 Ljubno ob Savinji