Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih

V prilogi je dopis Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, oddelek območja Savinje, za  pravice in obveznosti  lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih.

Priloga

Naravovarstvena zveza Smrekovec

Naravovarstvena zveza Smrekovec je bila ustanovljena 21. februarja 2005 kot zveza društev, ki se zavzemajo za varstvo narave in trajnostni razvoj na širšem območju Smrekovškega pogorja. Prvi zametki so vznikli leto prej v okviru Planinskega društva Šoštanj. Sledila so plodna leta delovanja, krog somišljenikov se je nenehno širil. Od začetnih ustanoviteljev NZ Smrekovec: Planinskega društva Šoštanj, Lovske družine Smrekovec – Šoštanj in Savinjskega gozdarskega društva Nazarje, so pristopili še: Planinsko društvo Črna na Koroškem, Planinsko društvo Ljubno ob Savinji in Planinsko društvo Velenje. Kasneje pa še Gobarsko društvo Marauh Velenje.

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2014

Odvoz kosovnih odpadkov v Zg. Savinjski dolini bo tudi v letu 2014 potekal enako kot v letu 2013 in ne na naročilnico kot ste bili obveščeni v zgibanki. Kosovni odvoz je brezplačen za vsa gospodinjstva.

Več v prilogi.

Priloga: 

Strani