Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

154