Kulturno društvo Slap gostovalo z ambicioznimi načrti v letošnjem letu

4