Lovska družina

Predsednik: g. Jure Atelšek
041 783 536
jure.atelsek@gmail.com
Ter 30, 3333 Ljubno ob Savinji