ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU LJUBNO OB SAVINJI - PONOVNA JAVNA OBRAVNAVA

28. 2. 2023 Izbrisan U. 470

Povezava do predpisa