ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU LJUBNO OB SAVINJI - PONOVNA JAVNA OBRAVNAVA

28. 2. 2023 Lara Z. (Občinska uprava) 407

Povezava do predpisa