Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

10. 3. 2022 Radenko T. (Občinska uprava) 154