Zahteva za izdajo mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov