OPPN ZA DEL EUP LJU-30 – JAVNA RAZGRNITEV (SEPTEMBER – OKTOBER 2021)

23. 9. 2021 Radenko T. (Občinska uprava) 100