Pobuda v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno (SD OPN)

Organizacijska enota

Opis postopka