Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IPC Loke(OPPN IPC Loke)

26. 4. 2021 Helena L. 232
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog