Vloga za prijavo rednega ALI podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov