Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258)

23. 2. 2021 Helena L. 419