Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke (ID 1612)

15. 2. 2021 Helena L. 286