JAVNA PREDSTAVITEV DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI LJUBNO

16. 9. 2020 Branka V. (Občinska uprava) 207