Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih, s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb.

18. 2. 2020 Branka V. (Občinska uprava) 334