Novi koši za smeti in informacijske table

1. 10. 2019 Radenko T. (Občinska uprava) 92